maanantai 29. elokuuta 2011

Opinnäytetyö Vihreät vaatteet part. 8


7 TEKSTIILIEN YMPÄRISTÖMERKIT


7.1 EU:n ympäristömerkki


[Kuva 10]

Tämä merkki kattaa tekstiilien koko valmistusprosessin. Tavoitteena on vähentää jätevesipäästöjä, jätevedet on puhdistettava 75-95 prosenttisesti. Myös torjunta-ainejäämien ja muiden päästöjen tulee alittaa raja-arvot. Merkki takaa myös lopputuotteen turvallisuuden. [9]


7.2 Joutsenmerkki


[Kuva 11]

Joutsenmerkki sisältää kaikki EU:n ympäristömerkin vaatimukset, mutta jotkut vaatimukset on viety pidemmälle. Luonnonkuitujen on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja. Yrityksillä täytyy olla energian sekä veden säästösuunnitelmat. Lapsityövoimaa ei saa käyttää, eikä pakkotyötä saa teettää, työntekijöillä on oltava oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen sekä muihin työelämän oikeuksiin. Joutsenmerkkiä voidaan hakea korkeintaan 3 vuodeksi kerrallaan. [9]
7.3 Ökö-Tex Standard 100


[Kuva 12]

Ökö-Tex Standard 100 on euroopan laajin tekstiilien ympäristömerkki. Se takaa tuotteen turvallisuuden ja asettaa vaatimuksia myös tuotteen värinkestolle. Merkin myöntämis vaatimuksena on, että tuote on tutkittu jossain hyväksytyssä tutkimuslaitoksessa, eikä se sisällä raja-arvoja ylittäviä määriä haitallisia aineita. Merkki myönnetään kerralla vain vuodeksi eteenpäin. Ökö-Tex Standard 100 ei takaa viljelymenetelmien puhtautta. [9]


7.4 Reilunkaupan merkki


[Kuva 13]

Reilunkaupan merkki on perustettu tukemaan työntekijöiden oikeuksia. Merkki on tae siitä, että työntekijöille on maksettu vähintään lain mukainen palkka ja työntekijöillä on oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen. Reilunkaupan viljelijöille maksetaan Reilunkaupan takuuhinta, joka kattaa kestäväntuotannon kustannukset sekä Reilunkaupan lisää, joka on tarkoitettu yhteisön elinolojen parantamiseen. Lapsityövoima on kielletty ja tuotanto noudattaa tiukkoja ympäristökriteerejä. [10]
7.5 Muita merkkejä


[Kuva 14]

GOTS (Global Organic Textile Standard) kattaa koko tuotantoketjun pellolta kauppaan, kuitujen täytyy olla luomuviljeltyjä (väh. 95%), myös ihmisten ja eläinten hyvinvointi otetaan huomioon. [1]


[Kuva 15]

Textile Exchange, entinen Organic Exchange. Nykyisin kattaa luomumateriaalien lisäksi muitakin luonnonkuituja sekä kierrätysmateriaaleja. Materiaalien lisäksi kiinnittää huomiota tuotannon ympäristöystävällisyyteen. [1]


[Kuva 16]

Global recycling standard on Textile Exhange:n ylläpitämä. Merkki kertoo kuinka paljon tuotteessa on käytetty kierrätettyjä materiaaleja. Kriteereitä myös tuotannon ympäristöystävällisyyden ja eettisyyden puolesta. [1]


[Kuva 17]

Kraw, ruotsalainen luomumerkki, kattaa myös ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin. [1]


[Kuva 18]

Bluesign kattaa koko tuotantoketjun, se rajoittaa kemikaalien käyttöjä ja päästöjä. Merkkiin kuuluu myös työntekijöiden ja käyttäjän turvallisuus. [1]


[Kuva 19]

Fair wear foundation toimii yhteistyössä yritysten kanssa parantaen vaatetusalan työoloja. Valvoo työoloja koko tuotantoketjun ajan.

[Kuva 20]

SA8000 on eettisen tuotannon sertifikaatti, jossa tehtaita valvotaan säännöllisin tarkastuksin työolojen osalta.


Lähteet:
1. Vihreät vaatteet. http://www.vihreatvaatteet.com      
9. Mestarimyyjäkoulut 2010, Pukeutuminen
10.  http://www.reilukauppa.fi/

Kuva 10. http://www.hel2.fi/ymk/julkaisut/oppaat/ympopas/gif/kukka2.gif
Kuva 11. http://www.ymparistomerkki.fi/files/10/jout_fi_en.jpg
Kuva 12. http://site.kidbean.com/images/oeko-tex-standard-100.jpg
Kuva 13. http://www.sci.fi/~valljo/Reilukauppa/reilukauppa.jpg
Kuva 14. http://www.vihreatvaatteet.com/wp-content/uploads/2011/02/gots.jpg
Kuva 15. http://www.vihreatvaatteet.com/wp-content/uploads/2011/02/textile-exchange.jpg
Kuva 16. http://www.vihreatvaatteet.com/wp-content/uploads/2011/02/global-recycle-standard.jpg
Kuva 17. http://www.vihreatvaatteet.com/wp-content/uploads/2011/02/krav.jpg
Kuva 18. http://www.vihreatvaatteet.com/wp-content/uploads/2011/02/blusign.jpg
Kuva 19. http://www.vihreatvaatteet.com/wp-content/uploads/2011/02/fair-wear-foundation.jpg
Kuva 20. http://www.vihreatvaatteet.com/wp-content/uploads/2011/02/sa8000.jpg


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti